Ul. Dobrzańskiego 8 07-410 Ostrołęka Tel. 603 240 881

Formularz Zgłoszeniowy

Prosimy o wypełnienie

Prosimy o wypełnienie

Dane osobowe dziecka

Pozostałe Informacje

miesiąc i rok
choroby, ważne informacje dot. dziecka/rodziny w tym informacja o niepełnosprawności i/lub potrzebie kształcenia specjalnego