Etapy Rekrutacji

Etap 1. Wypełnienie Formularza zgłoszeniowego

Po wysłaniu formularza, na podany adres bambiradosc@wp.pl otrzymacie Państwo wiadomość potwierdzającą przyjęcie wstępne zgłoszenia. Przyjęcie formularza  nie jest jednoznaczne  z przyjęciem dziecka do przedszkola. Jest to pierwszy krok rekrutacji. Jeżeli są wolne miejsca w przedszkolu dyrekcja przedszkola skontaktuje sie z Panśtwem w ciągu 7 dni.

Etap 2.Wizyta dziecka w przedszkolu z rodzicem

Podczas wizyty dziecko I rodzic będzie mogło poznać otoczenie w naszym przedszkolu oraz doświadczyć bycia w grupie z innymi dziećmi.

Etap 3. Zapoznanie się z dokumentami przedszkola

Poradnik dla Rodziców wysyłamy do was mailowo na adres podany w formularzu zgłoszeniowym

Etap 4. Spotkanie obydwojga Rodziców/ Opiekunów z dyrektorem przedszkola.

Podpisanie umowy, opłacenie wpisowego dostarczenie dokumentacji/ opracowanie indywidualnego planu adaptacji

W sytyacji, gdy zgłoszona jest większa liczba kandydatów niż miejsc, pierwszeństwo  mają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza już do  naszego w przedszkola. 

IMG_9485
IMG_9660
IMG_9633