Nasza Misja

“Bambi” Przedszkole Montessori powstało z miłości do Dzieci i dla Dzieci.

“Bambi” Przedszkole Montessori powstało z miłości do Dzieci i dla Dzieci.  Filozofia naszej placówki została zainspirowana ideą edukacji i wychowania człowieka, zgodną z założeniami pedagogiki dr Marii Montessori. Naszym misją jest wychowanie samodzielnego, wierzącego we własne siły i przekonanego o własnej wartości człowieka w duchu akceptacji, tolerancji i wzajemnego  szacunku.

Nasza placówka to miejsce, w którym Dzieci uczą się za pośrednictwem  zmysłów, bezpośredniego działania i doświadczenia, zgodnie z własnym tempem rozwoju, zainteresowaniami, możliwościami i ograniczeniami.  W naszej placówce nie ma kar i nagród, nie ma tu też współzawodnictwa i porównywania. Dzięki czemu dzieci uczą się współdziałać w grupie, rozwijają empatię i wewnętrzną motywację do podjętych przez siebie działań. Chcemy żeby dzieci czerpały radość ze zdobywania nowych umiejętności, które będą solidną podstawą w dalszych etapach życia każdego człowiek.

Przywiązujemy również dużą uwagę do nauki języka angielskiego podczas codziennych sytuacji w przedszkolu, zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi jak również codziennych lekcji angielskiego.

bambi1

„Czego nie ma najpierw w zmysłach, tego nie ma później w umyśle.”