Dlaczego Montessori?

bambi8

Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych. 

Dr Maria Montessori

Powyższe słowa M. Montessori stały się dla naszego przedszkola główną przesłanką. Świadomi niepowtarzalności i ważności okresu przedszkolnego dla rozwoju każdego człowieka, stworzyliśmy placówkę, w której każde dziecko otrzyma dobry start do dalszej edukacji.

Dla nas dziecko i jego rozwój są najważniejsze. Nauczanie oparte na pedagogice Marii Montessori daje dziecku możliwość wszechstronnego rozwoju i dostosowuje się do jego indywidualnego tempa. Pedagogika Montessori odpowiada na potrzeby dziecka w perspektywie przygotowania do samodzielnego życia. Nie uczy wiedzy, lecz pokazuje w jaki sposób wiedzę pozyskać i w jaki sposób wykorzystać ją do własnych potrzeb. Stawia na kreatywność , zamiast uczyć na pamięć. Uczy myślenia i radzenia sobie w zmieniającej się rzeczywistości . Pielęgnuje i rozwija w dziecku poczucie obowiązku, własnej wartości, pewności siebie i samodyscyplinę .

Zbudowanie silnej, pewnej osobowości dziecka w przedszkolu montessorianskim buduje solidny fundament jego przyszłego życia. I nawet jeśli dalsza edukacja przebiegać będzie w szkole konwencjonalnej to, to co zostało „zbudowane” w czasie jego przedszkolnej nauki, trwać w nim będzie przez cały czas.

"Szczęście dziecka nie jest jedynym celem, do którego dążymy; chcemy także by dziecko stawało się budowniczym samego siebie…"