Metoda Montessori

Metoda Montessori

Metoda Marii Montessori opracowana została ponad 100 lat temu. Jest to złożony system, oparty na kompleksowym spojrzeniu na wychowanie małego człowieka. Jej motto brzmiało „ Edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy ale musi przyjąć nowa formę, szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości”.

Myśl pedagogiczna Marii Montessori, choć liczy sobie już ponad sto lat, jest do dziś zaskakująco aktualna i wspiera rozwój kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży. Według metody Montessori najważniejsze w wychowaniu dziecka jest pozwolenie mu na rozwijanie się we własnym tempie, nauka samodzielności poprzez wspieranie, ale nie wyręczanie.

Choć metoda Montessori opiera się na tych samych zasadach, to każda placówka Montessori jest inna. Tworzą ją dzieci, nauczyciele i rodzice. W naszym podejściu kierujemy się  filozofią  Marii Montessori,  ale  korzystamy również z  koncepcji uznanych pedagogów, pamiętając, że świat od czasów Marii Montessori znacznie się zmienił.

maria_montessori

„Czego dziecko nie jest w stanie samo zrobić, musimy mu to dokładnie pokazać. Nie możemy dawać zbytecznej pomocy, ale też nie zaniechamy tej koniecznej.”