Maria Montessori

1870 -1952

Maria Montessori

1870 -1952

Pierwsza kobieta lekarz we Włoszech . Pedagog, prekursor pedagogiki „ przenikniętej duchem miłości, humanitaryzmu i tolerancji”. W  1907 roku M. Montessori otwiera  pierwszą szkołę Casa dei  Bambini  dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat  gdzie  opracowuje swoją sławną na całym świecie metodę nauczania.  M. Montessori odkryła m.in. fenomen umysłu dziecka który nazwa ‘chłonnym umysłem’ porównuje ona  intelekt dziecka do gąbki, wchłaniającej wiadomości z otoczenia za pomocą wszystkich zmysłów.  Dowiodła również ,że  okres „chłonnego umysłu”  przypada na czas od urodzenia do 6 roku życia. Pisała, że nigdy więcej w życiu człowiek  nie może uczyć się tak łatwo i owocnie jak w tym czasie.

Maria Montessori była wyróżniona tytułami Doktora Honoris Causa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pedagogiki. Była  również wielokrotnie nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla. Montessori jest ruchem międzynarodowym. Funkcjonuje na wszystkich 6 kontynentach. Obejmuje swoimi oddziaływaniami Dzieci od 3 mies. do 18 r.ż. Jest to największa grupa organizacji edukacji alternatywnej na świecie.

maria-black-white