Witamy w przedszkolu Montessori – Bambi

Misją naszego przedszkola jest stworzenie optymalnych warunków do rozwoju dziecka i pozwolenie mu na rozwinięcie swojego potencjału. Podstawą naszej pracy z dziećmi jest pedagogika Marii Montessori, wzajemny szacunek i  zwrócenie uwagi  na indywidualne potrzeby małego człowieka.

Przedszkole Bambi to miejsce w którym jest odpowiednio przygotowane otoczenie, wykfalifikowany nauczyciel oraz montessoriańskie materiały dydaktyczni-rozwojowe. Połączenie tych trzech elementów ma pomóc dziecku zrozumieć otaczający go świat za pomocą wszystkich zmysłów, wspierać samodzielność, wiarę w siebie i przygotować do dlaszych etapów edukacji.

Przywiązujemy również dużą uwagę do nauki języka angielskiego podczas codziennych sytuacji w  przedszkolu, zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi jak również podczas lekcji właściwych.

W przedszkolu Bambi nie ma kar i nagród, nie ma tu też współzawodnictwa i porównywania. Dzięki czemu dzieci uczą się współdziałać w grupie i rozwijają wewnętrzną motywację do podjętych przez siebie działań. Chcemy żeby dzieci czerpały radość ze zdobywania nowych umiejętności, które są potrzebne na dalszych etapach życia każdego człowieka.